Belediye Başkanın Yener KAYA’nın mesajı ; “Tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarım. Emeğe ve çalışan haklarına saygı gösterilmesi, sosyal diyaloğun esas olması ve iş sağlığı ve güvenliği başta olmak üzere çalışma koşullarının geliştirilmesi, demokratik kültürümüzün gelişmesi açısından önem taşımaktadır. Çalışma yaşamının standartlarının yükseltilmesi devlet, işçi ve işveren kesimlerinin işbirliği yapması gereken en önemli konudur. İşgücü piyasası politikalarının ve çalışma hayatımızı düzenleyen yasaların bu işbirliği anlayışıyla ele alınması, ülkemizde istihdamın gelişmesine ve kayıt dışılıkla mücadeleye katkı sağlayacaktır. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün, bu konuların öneminin bir kez daha kamuoyu gündemine gelmesine vesile olmasını dileriz. “Emeğin ve alın terinin kutsal kabul edildiği toplumumuzda, bugün, işçi, emekçi insanlarımızın ortak bayramı olarak algılanmalıdır. Bugünün ülkemizin her tarafında özüne uygun olarak, barış ve dayanışma içinde kutlanacağına yürekten inanıyor, tüm çalışanların ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum”