MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C KABADÜZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – Bu yönetmeliğin amacı, T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün 20.02.2015 tarihli 2015/8 Sayılı Genelgesi esas alınarak kurulmuş olan Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün hizmet,…

Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Statüsüne Geçiş Başvuru Sonuçları

KABADÜZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Personel Çalıştırmasına Dayalı Hizmet Alımı Personelinin Sürekli İşçi Statüsüne Geçiş Başvuru Sonuçları İLAN Kabadüz Belediye Başkanlığınca; 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin,24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında…

x