İstanbul fethi Türk ve İslam coğrafyası için büyük önem taşır. Fatih Sultan Mehmet’in sadece İstanbul’u değil, bir çağın kapısını açmıştır.

“Tarih boyunca birçok zafer kazanan sahip olduğu medeniyetlerin zenginlikleriyle dünya tarihine yön veren Türk milletinin en büyük adımlarından biri de İstanbul’un fethidir. Müjdelenen kutlu fetih ve sonrasında yaşananlar, milletimizin insanlığa sunduğu hoşgörü ve güzelliklerin en eşsiz örnekleridir. Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul’a ayak basar basmaz, bugün insanlığın hasret kaldığı hoşgörüyü tüm dinlere göstermiş, herkesin inancının emrettiği biçimde serbestçe yaşayabilmesi için devletinin tüm imkânlarını seferber etmiş, din ve vicdan hürriyetine dokunmayarak can, mal güvenliklerini teminat altına almıştır. Bu sayede İstanbul, Türk – İslam medeniyetiyle buluşmasından sonra hoşgörünün, barışın, aklın, bilimin ve özgürlüğün merkezi, adeta uzlaşma kültürünün tüm dünyaya yayıldığı bir memba haline gelmiştir. İstanbul’un fethinin 559. yıldönümünü tekrar kutlar, Dünya kentini bizlere miras bırakan başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere tüm ecdadımızı da rahmet ve minnetle anırız.”