DUMLUPINAR İNSANINA

Sayende yaşayanlar, bugün sana kul, şehit! Seni görmeye geldik, kalk, doğrul, meçhul şehit!
Kımıldan, yaklaş bize ve bağrımıza yaslan! Her yiğitin gönlünde yatar, derler bir arslan,
Hepimizin gönlünde şimdi bir MEHMETÇiK var. Çok mu bu çoraklara getirmişsek bir bahar?..
Fani vecdi değil bu eskimiş bir masalın. Sana gökte değecek gibi şimdi her alın,
Tabutunu taşıyor gibi şimdi her omuz, 17 milyon birden alnından öpüyoruz.
Birimizde yok artık gündelik kaygı, çalım…
Mehmetçik, kalk Mehmetçik! Yüzünü tanıyalım.
Kalk, zevkimiz, Türklüğü bir yüzde görmek olsun, Kalk, Tarih, Tanrı birden dirilsin, gerçek olsun…
Bozkır, herzemankinden alımlı, zorlu, sıcak, Nerdeyse ruhun tütüp topraklardan çıkacak.
Kimse can vermemiştir zevkini tada tada,
Bu kadar engin, temiz, mukaddes bir maksada.
Bir insanken bütün bir vatan olmak, ölüşün, Teninden silkindiğin eşsiz sabahı düşün.
Bir topun ağzı ufuk, gülle güneşin adı, O sabah artık güneş bir ufuktan doğmadı.
Dumlupınar’sız kalan İstiklâl, sakat-yarı, Dumlupınarlar millet yapacak yığınları.
İstenince yerini doldurmak maksadımız, Bugün Mehmetçik bizim müşterek soyadımız.
Dumlupınarlar’dayız biz bugün de yarın da, Yaşayan Mehmetçiğiz dâvanın saflarında.
Sen nasıl ulaştınsa ilk hedef Akdeniz’e, Ve nasıl getirdinse dünyayı orda bize.
Şehit asker!.. Bizde de aynı hamle, aynı hız, Sana lâyık bir vatan yapmak dâvâsındayız

Behçet Kemal ÇAĞLAR

;”Dünya tarihi Türk  milletinin zaferleriyle doludur. Bu zaferlerden biri de Gazi Mustafa Kemal  Atatürk’ün üstün savaş planı, Türk ulusunun inancıyla birleşerek büyük bir  zafere dönüşen Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı’dır. 30 Ağustos  Zaferinin Türk milletinin hedeflerine ulaşma konusundaki azim ve kararlılığını,  şartlar ne kadar güç olursa olsun zorlukların üstesinden gelme kabiliyetinin en  güzel örneklerinden biridir.30 Ağustos Zaferi askeri bir başarı olmasının  yanısıra, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda dünyaya örnek bir model ülke olan  Türkiye Cumhuriyeti’nin de temellerinin yükseldiği bir tarihtir. Geçmişte  kazandığımız zaferler, bizi biz yapan değerlerin ve duyguların ürünü olduğu  gibi, milletimizin üstün kabiliyetini yeniden hissetmemize de bir araçtır. Bu  büyük zaferden duyduğumuz gurur ve onur, geleceğe yürürken bize güç verecektir.  Zafer Bayramı’nı bu düşüncelerle kutluyor, başta büyük komutan ve ölümsüz lider  Atatürk olmak üzere şanlı tarihimizin bütün kahramanlarını saygı ve şükranla  anıyorum.”