Belediye Başkanı Yener KAYA, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yayımladığı mesajda; “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin vazgeçilmez bir insanlık mutabakatı olduğunu” belirterek “İnsan Haklarının Korunması ve Hak İhlallerinin Önlenmesi bütün devletlerin ve hiç kuşku yoktur ki her insanın öncelikli görevi olmalıdır.” dedi.
KAYA, “Yaratılmışların en şereflisi” olan insanoğlu, bu şeref ve onur çerçevesinde rengi, ırkı, dini ve dili ne olursa olsun “insan” olduğu için her türlü hak ve hukuk alanında eşit haklara sahiptir.

“Yaratılanı severiz Yaratan’dan ötürü” felsefesini kendine ilke edinmiş olan aziz milletimizin bir ferdi olarak, tüm bireylerin insan haklarının saygı göreceği bir dünya oluşturma çabası ve kararlılığıyla,

Saygıdeğer Hemşerilerimin, İnsan Hakları Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım.