Yokuşdibi Belediye Başkanı Kızılay Haftası mesajı “Her yıl 29 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasını  Kızılay Haftası olarak kutlarız. Kızılay, ülkemizdeki yüzlerce yardım  kuruluşundan sadece birisidir. 1859 yılında Avrupalı devlet adamları,  İsviçre’nin başkenti Cenevre’de toplanarak uluslar arası bir yardım kurumu olan,  İlk Yardım Derneği’ni kurdular.

Bu dernek daha sonra Kızılhaç adını aldı. Ülkemizde bu  anlamda kurulan dernek, 1868 yılında yaralı askerlere yardım amacıyla kuruldu.  Bu dernek 1877 yılında Hilal-i Ahmer adını aldı. Hilal-i Ahmer, kırmızı ay  anlamına gelmektedir. Cumhuriyet döneminde derneğin adı, Atatürk tarafından  anlamına uygun biçimde, Kızılay olarak değiştirildi.
Kızılay Derneği; savaş, deprem, sel baskını, yangın ve salgın hastalık gibi  felakete uğrayanlara, çadır, battaniye, yiyecek ve giyecek gibi yardımlar yapar.  Bu felaketlerde yaralananlar için geçici hastaneler kurar. Kızılay’ın açtığı  aşevlerinde, yoksul, kimsesiz ve düşkün yurttaşlara yiyecek ve içecek dağıtılır.  Kızılay’ın yurt genelinde büyük depoları vardır. Felaket anında, en hızlı bir  biçimde felaket yerine ulaşır. Bütün yardımlarını, yardımsever insanların  yaptığı bağışlarla yapar. Kızılay sadece yurt içinde değil, başka ülkelerde ki  felaketzedelere de yardım yapar.
Hayvan topluluklarının birbirleriyle nasıl yardımlaştıklarını, yardıma muhtaç  hayvanların diğer hayvanlar tarafından nasıl bakılıp korunduğunu  televizyonlarınızdan mutlaka izlemişsinizdir. İnsanca bir duygu olmasına rağmen  ne yazık ki günümüzde, yardımlaşma fikrinden uzaklaştık. Aylık gelirimizin bir  kısmını Kızılay gibi yardım kurumlarına vermemiz, insan olmamızın gereğidir. Bir  gün bizim de felakete uğrayıp, yardıma muhtaç duruma düşebileceğimizi  unutmamalıyız. Hepinize, sağlıklı ve mutlu bir gelecek dilerim.