Belediye Başkanı Yener Kaya Engelliler haftası için yaptığı açıklamada;

Engelliler Haftası’nın 10- 16 Mayıs tarihleri arasında ülkemiz ve Birleşmiş Milletlere üye 156 ülkede çeşitli etkinliklerle kutlandığını belirterek, “Engellilik, kişinin doğuştan veya sonradan meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerinin belli bir kısmını yitirmesiyle oluşur. Engellilik toplumun en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Engelli kavramı daha çok bedensel eksiklikler için kullanılmakla birlikte, çalışma yaşamı söz konusu olduğunda işlevsel yetersizliği ifade etmektedir. Sosyal yaşantının ve fiziksel çevrenin engellilere göre düzenlenmemesi nedeniyle engelli bireyler potansiyellerini yeterince kullanamamakta ve gündelik yaşantıda çeşitli sorunlarla karşılaşmaktadırlar”

Engelli vatandaşların sorunlarına çözüm üretmek ve tüm hizmetlerden eşit bir biçimde yararlanmalarını sağlamak, çağdaş devlet olmanın en önemli göstergelerinden olduğunu kaydeden Kaya ; “Yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları, bütün vatandaşlar, devletimizin yürüttüğü çalışmalara gereken desteği vermelidir. Bu konuda yapılacak çalışmalar, insanımıza ve toplumumuza gösterdiğimiz saygının anlamlı bir ifadesi olacaktır. Engelli olduğu için hiç kimse toplumdan dışlanmamalı, aksine engelinden dolayı hiçbir imkandan yoksun kalmamasına özen gösterilmeli, onlara sevgiyle kucak açılmalıdır. Bu yönde atılacak her adım, engellilerimizin yaşamdan tat almalarını ve yaşama daha sıkı bağlanmalarını sağlayacaktır” dedi.

Engelli vatandaşların yıllardır dile getirdikleri eğitim, istihdam, sağlık, meslek edindirme, iş sahibi olma, sosyal ve kültürel hayata uyum gibi konularda istenen ve beklenen düzeye ulaşmasını sağlamak önceliğimiz olmalıdır. Engellilere sadece bu hafta değil, tüm yaşamları boyunca engin bir sevgiyle sahip çıkmalıyız.”