Ordu İli, Kabadüz İlçesi, Çambaşı Yaylası Turizm Merkezi (TM) sınırları içerisinde hazırlanan 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Denetleme Kurulunun 22/08/2019 tarih ve 2019-15/7 sayılı kararı ile 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 7 nci maddesi uyarınca onaylanmıştır.
3/11/2003 gün ve 25278 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik’in 15 inci maddesi doğrultusunda;
1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı haritalarını 03.12.2019-03.01.2020 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle ilan tahtasında askıda kalacaktır. Bilgi için Fen İşleri Müdürlüğüne müracaat edilmesi sayın halkımıza ilanen duyurulur.