Kabadüz Merkez, Karakiraz, Esenyurt, Yokuşdibi Mahallelerine ait 1/1000 ölçekli İlave Revizyon Uygulama İmar Planı değişikliği 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince 11/10/2018 tarih ve 2018/259 sayılı Büyüşehir Belediye Meclisince onaylanan ve 23.11.2018 tarih ve 23.12.2018 tarihleri arasında askıya çıkartılmış olup askı süresince gelen 37 adet itiraz Belediyemiz Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclisinde değerlendirilmiştir.
Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.03.2019 tarih ve 2019/86 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı için yapılan değişiklik haritalarını 16.04.2019-16.05.2019 tarihleri arasında 1 ay süreyle ilan tahtasında askıda kalacak ve Belediyemiz hoparlöründen aralıklarla ilan edilecektir. Sayın Halkımıza ilanen duyurulur.