Belediye Başkanı Yener Kaya İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoyu anmak için verdiği mesajda ; “Ülkemizde klasik ulema ve aydın tipinin birçok olumlu özelliğini kendinde buluşturmayı başarmıştır. Osmanlı İmparatorluğu‘nun dağılma, Türkiye Cumhuriyeti‘nin kurulma döneminde toplum ve devlet yapısında gördüğü sorunları ‘içten ve hissi’ bir dille kaleme almıştır. Eserleri incelendiğinde toplumsal yaraları yakından hissettiği anlaşılacaktır. Nitekim bu, bir şiirinde ‘Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim’ diyerek derin hisler içinde bulunduğunu ortaya koymuştur. Merhum Akif, sırf duygu aşamasında kalmamış, Kurtuluş Savaşı’na aktif olarak katılmıştır. Yukarıdaki şiirin devamında ‘Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim’ ifadeleri O’nun bir eylem insanı olduğunu da göstermektedir. Bazı eserlerinde doğu-batı karşılaştırmasına yer veren milli şairimiz, batının ilmini, teknolojisini almayı önerirken, kendi öz kültür ve değerlerimizde de ihya hareketlerini desteklemiştir.Tam 93 yıldır gururla ve şerefle söylediğimiz İstiklal Marşımızın kabul edilişinin yıldönümünü kutluyor, İstiklal Marşı’mızın şairi Mehmet Akif Ersoy‘u da rahmet ve minnetle anıyorum.” dedi