Turnalık ve Çambaşı bölgesinde bulunan derelere alabalık yavrusu bırakılarak çoğalmasının sağlanması.