24.12.2017 tarihli ve Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye atfen yürürlüğü bulunan Usul ve Esasların “Sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı” başlıklı 39. maddesine istinaden, Belediyemizde personele dayalı hizmet alımı suretiyle çalışmakta olan personelin işçi statüsüne geçirilmelerine ilişkin sınav, 14 Mart 2018 tarihinde ekli listelerde adı soyadı, birimi ve pozisyonu belirtilen personele anılan tarih, yer ve zamanda uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.
Ekli listede sınava tabi tutulacak personele ait liste aşağıda belirtilmiştir.