Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının milletimizle omuz omuza yürüttüğü mücadelenin sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti 100. Yaşını kutluyoruz.

Cumhuriyet, Türk milletinin binlerce yıllık tarihi boyunca gerçekleştirdiği en büyük atılımlardan birisidir ve getirdiği çağdaş açılımlarla Türk insanının önünü açmış ve ufkunu genişletmiştir. Cumhuriyetimizin kurumları, bilimde, eğitimde, kültürde, sanatta, ekonomide, sosyal yaşamda ve askeri alanda var olan tüm kazanımlarımızın ve değerlerimizin, çağdaş uygarlık düzeyine erişmek adına attığımız her adımın, aldığımız her yolun şaşmaz güvencesi olmuştur.

Milletimizin birliğini, dirliğini bozmak isteyenler hiçbir zaman amaçlarını gerçekleştiremeyeceklerdir. Bir milleti, ortak değerler etrafında birleştirmek ve ortak bir amaca yönelterek bir arada tutabilmenin önemi çok büyüktür. 100. yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet Bayramımız, yüce milletimizin, birlik ve dayanışma halinde, en zor koşullarda bile zaferleri tarihimize kaydedebildiğini bize hatırlatmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkmaya, doğusuyla, batısıyla, güneyiyle, kuzeyiyle birliğimizi beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Ülke genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması için gecesini gündüzüne katarak etkin bir mücadele gösteren güvenlik güçlerimiz, ülkemizi bölmeye çalışanlara hak ettikleri dersi her zaman vermiştir ve bundan sonra da verecektir. Milletimizin sarsılmaz vatan sevgisi, güvenlik güçlerimizin sahip olduğu yüksek ruh ve şuur, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birlik ve bütünlüğümüze yönelen tehditleri bertaraf edecektir. Binlerce Şehidimizin kanı ile sulanmış topraklara sahip bu güzel vatanımızı gafillere, hainlere, düşmanlara ve onların ortaklarına bırakmayacağız.

Sevgili Gençler,

Tarih açık bir şekilde göstermiştir ki, Büyük Türk milletinin bekasının ve çağdaş dünyada hak ettiği yeri almasının yegâne biçimi cumhuriyettir. Yaşadığımız sıkıntılı günlerden sonra kanla, irfanla kurduğumuz Cumhuriyet sayesindedir ki, bugün haklı olarak, tıpkı mazimizdeki gibi, büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşıyoruz. Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz, kurulduğu günden bu yana hızla büyümüş, kimsenin hayal dahi edemeyeceği dev projeleri hayata geçirmiş, devletimizin ve milletimizin işbirliği içerisinde dünyanın en güçlü ülkeleri arasına girmeyi başarmıştır.

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, ülkemizin kalkınmasının, modern çağın gerektirdiği şekilde eğitilmiş ve tüm dünyadaki eşdeğerleriyle her alanda rekabet edebilecek insan gücüyle mümkün olacağının hepimiz bilincindeyiz. Ancak şunu unutmamalıyız ki, milli-manevi değerlerinin farkında olmayan, değerlerine yabancılaşmış, kendi kimliğinin ne ifade ettiğini bilmeyen ve de sahip olduğu bu değerleri küçümseyen, yani gaflet içinde olanların Dünya Milletleri içerisindeki varlıklarını anlamlandırmaları ve kendilerine yeni kurulan dünyada yer bulmaları mümkün olmayacaktır.

Sizlerin de Cumhuriyet Genci olmanın sorumluluğuyla, kendinizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamanız, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek hiçbir olumsuzluğa fırsat vermemeniz ve tuzak içinde tuzaklar barındıran hain emellere alet olmamanız büyük önem arz etmektedir.

İçerisinde yer aldığı coğrafya ve sahip olduğu tarihi miras Türk Milleti'nin üzerine çok önemli sorumluluklar yüklemektedir. Türk gençliğine çok güvenen ve bunu her fırsatta vurgulayan Atatürk, Cumhuriyeti koruma görevini de bu nedenle siz gençlere vermiştir. Atatürk’ün çizdiği yolda, milli ve manevi değerlerine bağlı, dürüst, vicdanlı, akılcı, ileri görüşlü Türk gençleri olarak, çalışmalarınız, duyarlılığınız ve kararlılığınızla sizlere duyulan büyük güvene layık olacağınıza, yaktığı aydınlanma ışığını, nesilden nesillere aktararak taşıyacağınıza yürekten inanıyoruz. Heyecanınızı, bu millete, bu ülkeye olan hizmet etme şevk ve ideallerinizi asla yitirmeyiniz. Zira Türkiye Cumhuriyeti idealist gençlerin omuzlarında ilelebet payidar kalacaktır.

Değerli Öğretmenler,

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk “Öğretmenler, Cumhuriyet sizden ilmen fennen ve bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister, yeni nesilleri bu evsaf ve kabiliyette yetiştirmek sizin en büyük ödev ve sorumluluğunuzdur!” diyerek büyük fedakârlıklarla kurulan Cumhuriyetimizin bekasında ve istikbalinde size büyük bir sorumluk yüklemiştir.

Bilginin en önemli güç olduğu çağımızda, bilimin aydınlatıcı ışığı altında fikri hür, vicdanı hür, erdemli, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek şiarı ile gelecek nesilleri şekillendiriniz. Çocuklarımız ve gençlerimizin Cumhuriyetimizin en büyük güvencesi olduğunu unutmayınız. Eğitim alanında yapılan atılımların ülkemizin geleceği açısından hayati önemde olduğunu hatırda tutarak, devletimizin sunduğu eğitim olanaklarından çocuklarımızın en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamalı ve onları geleceğe gerektiği biçimde hazırlamalısınız. Ancak bu şekilde Cumhuriyetimizin nice yıl dönümleri huzur ve mutluluk içinde kutlanacaktır.

Kıymetli Vatandaşlarımız,

Türkiye Cumhuriyeti’nin birliği ve dirliğine karşı gaflet, dalalet ve hıyanet içinde bulunanlar ve bunların işbirlikçileri yapanlar şunu çok iyi bilmelidirler ki, Cumhuriyeti ve milleti savunma zorunluluğu karşısında, Çanakkale’de, Sakarya’da, Büyük Taarruz ’da, İzmir yollarında, Kıbrıs’ta, 15 Temmuz gecesi tüm yurtta, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarında ve her an devam eden terörle mücadelede tüm milletimizle birlikte göstermiş olduğumuz tereddütsüz mücadeleyi gerektiğinde tekrarlamaktan kaçınmayacağız. Halkımızın her bakımdan mutlu olduğu, güçlü, zengin, müreffeh bir Türkiye hedefine ulaşmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında güçlü demokrasisi, dev ekonomisi, birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmiş yapısıyla Türkiye'nin dünyada hak ettiği yere geleceğine yürekten inanıyorum.

Mukaddes vatanımızın birliği ve bütünlüğü uğruna verilen kurtuluş mücadelesinin taçlanarak Cumhuriyetimizin kurulduğu bu çok anlamlı günün yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk’ü, O’nun kahraman silah arkadaşlarını ve kanları ile bu toprakları vatan yapan ve halen, her geçen gün bu fedakârlığı göstermeye devam ederek şehadete koşan tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha milletçe sonsuz şükran ve rahmetle anıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımıza sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun.