17-04-2024

İlan

İLAN METNİ

Ordu İli Kabadüz İlçesi 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planında; Esenyurt Mahallesinde bulunan Küçük Sanayi Alanı (KSA) için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği dosyası Kabadüz Belediye Meclisinin 09.10.2023 tarih ve 2023/11-38 sayılı kararı, Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2023 tarih ve 2023/388 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Esenyurt Mahallesinde bulunan Küçük Sanayi Alanı (KSA) için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince 17.04.2024-17.05.2024 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle ilan tahtasında askıda kalacaktır. Bilgi için Fen İşleri Müdürlüğüne müracaat edilmesi sayın halkımıza ilanen duyurulur. Kabadüz Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü