İLAN METNİ

Ordu İli, Kabadüz İlçesi, Musakırık Mahallesi Çambaşı Yaylası Turizm Merkezi (TM) kapsamında Ordu Çambaşı Yaylası Turizm Merkezine ait 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile Musakırık Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ve Turnalık Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Kültür ve Turizm Bakanlığının Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 08.09.2023 tarihli ve 2023/18-03 sayılı karar doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7 nci maddesi uyarınca onaylanmıştır. İlçemiz Musakırık Mahallesi Çambaşı Yaylası Turizm Merkezi (TM) kapsamında Ordu Çambaşı Yaylası Turizm Merkezine ait 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, Musakırık Mahallesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile Turnalık Mahallesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları 2634 sayılı Kültür ve Turizmi Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde Planlamaya ve Uygulamaya İlişkin Yönetmelik’in 15 inci maddesi doğrultusunda; 06.12.2023- 08.01.2024 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle ilan tahtasında (Kabadüz Belediyesi Hizmet Binası, Turnalık Mahallesi Muhtarlık Binası, Çambaşı Yaylası Belediye Ek Hizmet Binası) askıda kalacaktır. Bilgi için Fen İşleri Müdürlüğüne müracaat edilmesi sayın halkımıza ilanen duyurulur.

Kabadüz Belediyesi

Yazı İşleri Müdürlüğü