24 Temmuz Basın Bayramı ile ilgili Yokuşdibi Belediye Başkanı Yener KAYA bir mesaj yayınladı. Başkan Kaya  açıklamasında “günümüzde hızla gelişen kitle iletişim araçlarına rağmen demokratik hayatın ve toplumun vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basının, kişilerin her türlü sorunlarını dile getirmesini ve ülke gündemine ilişkin görüşlerin duyurulmasını ve haberleşme özgürlüğünü sağladığını söyledi. Global ekonomik krize rağmen kamuoyunu aydınlatmak için her ortamda her koşulda sorumluluk duygusuyla doğru ve tarafsız bilgi vermek için meslek ilkelerini ve etiğini gözeten, kişilik haklarına ve değerlerine, özel yaşama saygı gösteren bir anlayış içerisinde görevlerini yerine getiren tüm medya çalışanlarının takdire şayan olduğunu belirten Belediye  Başkanı Yener KAYA, bu vesileyle yerel ve ulusal tüm basın mensuplarının Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum” dedi.