Emlak Vergisi hangi dönemlerde ödenmektedir

Emlak vergisi, birinci taksiti Mart – Nisan – Mayıs aylarında, ikinci taksiti Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Dileyen mükellef tümünü birinci taksit döneminde veya daha önce de ödeyebilir.

Emlak Vergisi zamanında ödenmezse cezai yaptırım ne olur

Emlak vergisini zamanında ödemeyen mükellef geciken taksit için her ay 6183 sayılı kanun hükümlerine göre tespit edilen oranda gecikme cezası ödemek zorundadır. Aylık gecikme faizi 1,9 olup, günlük hesaplamayla uygulanmaktadır.

Emlak Vergisi süresinde ödenmezse ne yapılmalıdır ?

Emlak vergisini süresinde ödemeyenler, Vergi Usul Kanununun 376. Maddesine göre, vergilerini ödemek için bir dilekçe ile başvuru yapabilirler.

Değerli vatandaşlarımız ödeyeceğiniz vergilerle Yokuşdibi Beldesi daha güzele daha iyiye sizlerle ulaşacaktır.

Çambaşı tahsilat veznemiz hafta sonları da açık kalacaktır.

Türkiyenin her yerinden Belediyemiz

04520843 50 10 843 50 11 numaralı telefonlarından sicil sorgulaması ile borcunuzu öğrenip

Ordu Merkez Ziraat Bankası TR190001000217383689095001 nolu hesabına sicil numaranız ile yatırabilirsiniz.